سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

hisandhers
10 حقیقت جالب در مورد بوسه بوسیدن کسی که دوستش دارید، حیرت آور، هیجان انگیز و بی نهایت عاشقانه است. بوسیدن می تواند بهترین احساس ممکن باشد که یک انسان تجربه می کند. اما واقعیت این است که بوسیدن چیزی ...
alocondom
merereuter-meredrue-1
ازدواج ﺑﻪ وﺻﺎل ﻧﺮﺳﻴﺪه و درﻣﺎن آن: بررسی یک مورد واقعی ازدواج ﺑﻪ وﺻﺎل ﻧﺮﺳﻴﺪه(UCM)  ﺑـﻪ ازدواﺟـﻲ اﻃـﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻫﻴﭽﮕﺎه زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر دانشمندی به نام بالین در ﺳـﺎل 1961 در ...
alocondom
رابطه جنسی در طول دوران بارداری
رابطه جنسی در طول دوران بارداری در زمانمانعی برای روابط جنسی زوج­ها وجود ندارد مگر این که پزشک متخصص زنان یا ماما به هر دلیلی انجام این کار را منع کرده باشد. آمیزش با خانمی که زایمانش نزدیک است و ...
alocondom
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول