بی رنگنداردهات12لاتکسکاندوم را باید بر روی آلت در حال نعوظ کشید و از آن طوری استفاده کرد که فضای خالی کوچکی در انتهای آن باقی بماند تا در زمان انزال مایع منی در آن جمع شود.نداردمقاومایرانآقایان

فیلـتر

نمایش یک نتیجه