بی رنگکاندوم3لاتکسکاندوم را باید بر روی آلت در حال نعوظ کشید و از آن طوری استفاده کرد که فضای خالی کوچکی در انتهای آن باقی بماند تا در زمان انزال مایع منی در آن جمع شود.نداردنداردایرانآقایانکاندوم

فیلـتر

نمایش یک نتیجه