رابطه جنسیکدکس65 میلی لیتراسپری را قبل از مصرف خوب تکان دهید.قوطی را به صورت عمود گرفته و بر روی دست و یا مکان مورد نظر اسپری کنید.تاخیریایرانآقایانگالاردو

هیچ محصولی یافت نشد.