رفع زود انزالیهندوانهپاورمن5/22/5695/د60 میلی لیترمحصول را در حد فاصل کلاهک تا زیر آلت به اندازه دو تا سه پاف اسپری کنید و پس از بیست دقیقه اقدام به نزدیکی کنید.تاخیریایرانآقایانپاور من

فیلـتر

نمایش یک نتیجه