روغن خراطیندایان فارما30 میلابتدا، عضو مورد نظر را باید به شدت مالید تا رنگ آن سرخ شود. سپس، با ماساژ، روغن را بر آن مالید. بعد، باید پارچه ‏ای را با آب سرد خیس کرده روی عضو گذارد .افزابش حجم سینه

فیلـتر

نمایش یک نتیجه