کدکسنداردکدکس122820337490 میلی لیتربه میزان 2 الی 3 پمپاژ را روی دست خود مالیده و در حساس ترین قسمت آلت تناسلی که در واقع زیر آلت جنسی است به صورت دایره ای بمالید تا ژل جذب پوست آلت شود.تاخیری

فیلـتر

نمایش یک نتیجه